Uitnodiging Openbaar Politiek Beraad

Woensdag 13 November om 19.45 uur.

Uitnodiging

Beste fietser,

Hierbij nodigt de Fietsersbond afdeling Almelo / Wierden u uit voor het politiek beraad van de Gemeenteraad over de fietssnelweg F35 op

dinsdag 13 november

in de raadszaal van het Stadhuis te Almelo. Dit politiek beraad vindt plaats op initiatief van de Fietsersbond afdeling Almelo / Wierden omdat wij ons ernstig zorgen maken over de vertraging bij de aanleg van de F35 binnen de gemeente Almelo en de aansluitingen naar Borne, Wierden en Twenterand.


Vanuit het landelijk bureau van de Fietsersbond zal Wim Bot aan de hand van een PowerPoint presentatie het standpunt van de Fietsersbond toelichten en is er een discussie met en tussen de raadsleden. Om de noodzaak van de aanleg te ondersteunen roepen wij u als fietsersbond lid op om bij dit politiek beraad aanwezig te zijn.


Het politiek beraad begint om 19.45 uur.


(Klik hier voor meer informatie)


Wij rekenen op uw komst.


Met groet,
Namens de Fietsersbond afd. Almelo / Wierden
Joop Israel (Secretaris)

Categorieën