Ledenbijeenkomst Fietsvisie 2040 voor Almelo

Fietsvisie 2040  voor Almelo

Beste fietsers,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst in het leescafé Feijn de bibliotheek van Almelo op:

donderdag 5 maart van 20.00 tot 21.30 uur

Het afgelopen jaar hebben wij ons weer ingezet voor  de belangen van de fietsers. Wij willen u daar graag een en ander over vertellen. Daarnaast willen wij met u in gesprek over de ons opgestelde Fietsvisie 2040 voor Almelo in het kader van de omgevingsvisie. Uw reacties en suggesties zijn voor ons belangrijk voor ons werk in 2020.  Naast de leden van de Fietsersbond zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De zaal is open vanaf 19.00 uur  en de koffie en thee zijn voor onze rekening.

Het programma:

  1. Welkomstwoord door de voorzitter
  2. Toelichting op de activiteiten in 2019.
  3. Voortgang landelijke fietsvisie 2040 door Henk Hendrikse van het landelijk bureau Fietsersbond
  4. Presentatie Fietsvisie Almelo 2040 door Anneke Souverein
  5. Pauze
  6. Discussie naar aanleiding van de presentatie
  7. Conclusies
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet

Fietsersbond Almelo  / Wierden

Anneke Souverein  voorzitter