Profiel Secretaris

Functieprofiel van een secretaris

  • plezier hebben in papier
  • hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
  • (redelijk) kunnen schrijven
  • ordelijk zijn
  • overweg kunnen met de computer
  • contactuele vaardigheden
  • Het is verder belangrijk goed op de hoogte zijn van wat er onder de vrijwilligers in de organisatie leeft en alert te zijn op ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.

    Tijdsbelasting gemiddeld 1 dagdeel er week.