Binnenstadsplan 2006

In 2006 hebben we ons actief bemoeid met de plannen van de gemeente voor de binnenstad. Intussen zijn vanwege de crisis de plannen alweer rigoreus gewijzigd of op de lange baan geschoven. Hier ons commentaar op het plan van toen.

 Binnenstadsplan 2006

De gehele binnenstad zal in de komende jaren gaan veranderen. Als fietsersbond willen we daar nu al direct op inspelen. De gemeente heeft rigoreuze plannen. Wordt de fietser daar ook beter van? Wij als bond gaan ons sterk maken voor de fietser.
Wij kunnen echter niet zonder Uw inbreng!
Te denken is aan o.a.voorrangsfietspaden, meer stallingen, betere bewegwijzering, betere toegang tot en naar het centrum,etc.

Commentaar van de fietsersbond almelo op Binnenstadsplan

Wat vervoersstructuur voor fietsers betreft staat het Binnenstadsplan lijnrecht tegenover een eerder goedgekeurd Plan 2010, Fietsverkeer, meestal Fietsnota genoemd.

 • Het Binnenstadsplan: Op pagina 27 staat een plaatje van de vervoersstructuur. Alle lijnen lopen dood op parkeerplaatsen of voetgangersborden. De binnenstad dreigt een ondoordringbare barrière voor fietsers te worden.
 • Fietsnota 2010: Afbeelding 14 is de belangrijkste afbeelding van deze nota. Daarop vormen 20 zogenaamde dragers een fietsnetwerk door Almelo heen. Een deel van die dragers komt als in een spinnenweb samen in de binnenstad.

Wat binnenstadsbezoek betreft gedraagt een deel van de fietser zich essentieel anders dan automobilisten. Fietsers combineren graag: Even nog een nieuwe broek uitzoeken na werktijd; Snel een presentje halen voor je bij een vriendin langs gaat; zowel bij die zaak in het noorden als bij die in het zuiden langs. Dat vraagt om doorgaande verbindingen.

Onze belangrijkste eisen:

 • Behoud en verbeter de verbindingen tussen de geplande dragers.
 • Zorg voor een fijnmazig fietsnetwerk
 • Vermijd confrontaties met automobilisten enerzijds en voetgangers anderzijds.

Concrete invulling

Ons voorstel voor fietsverbindingen in de binnenstad

Een kaartje met onze eigen invulling

Routes van West naar Oost.

 • Een belangrijke fietsverbinding loopt onder het station door. Ondanks de onhandige trappen wordt de tunnel door fietsers veel gebruikt. In de nieuwe plannen voor het station (LOC23) wordt voorzien in een voor fietsers geschikte ingang aan de achterkant.
 • In het binnenstadsplan is sprake van een belangrijke doorgaande verbinding langs de voorzijde van het station. Dat biedt mogelijkheden om de uitgang van de tunnel aan die kant aan te passen.
 • De plannen voor de hoogbouw Fortezza zijn al ver. Achter Fortezza langs komt volgens de plannen een voetgangersverbinding. Ietsje meer breedte en het is tevens een gewenste fietsverbinding.
 • De plek waar nu de Galerij is was van oudsher een belangrijke verbinding. Afbraak en aanpassing daarvan biedt de mogelijkheid om die verbinding voor fietsers te herstellen, al of niet onder de gebouwen door.
 • De Jan Muldersgang in combinatie met de Hof van Gülick wordt door fietsers graag als doorsteek gebruikt. Handhaven en aanpassen.

Noord-Zuid

 • De Klara Zetkinstraat is belangrijk. Fijn dat de auto’s daar geweerd worden, maar voor fietsers moet die verbinding gehandhaafd blijven.
 • Een veel gebruikte Noord-Zuid verbinding loopt langs de Grote Kerk en het Kolkje.Invullen in het nieuwe plan!
 • Daarna kunnen fietsers alleen met een grote omweg via de Hagenborch verder. Jammer dat er langs het Theaterhotel nooit een doorgang gepland is.
 • Veel fietsers willen van het Kolkje naar de Waag. Een route over de Koornmarkt en Galerij of Koornmarkt en Werfstraat biedt die mogelijkheid.
 • Vanaf de Waag is een route langs de Bartelshoek voor fietsers aantrekkelijker en autoluwer dan via de drukke Marktstraat

Goede stallingen gewenst

De beugels voor het gemeentehuis worden effectief gebruikt door fietsers. De primitieve klemmen voor Duthler werken hoogstens als signaal dat er fietsers mogen staan. De meeste fietsen staan ernaast. Een droge plek als bij de VVV lokt fietsers, ook zonder stallingen. Zodra stallingen te ver weg zijn parkeren fietsers hun rijwiel tegen de winkelruit.

Een goede stalling is:

 • Zo dicht mogelijk bij
 • voorzien van het keurmerk Fietsparkeur
 • overdekt.

Bewegwijzering

Aan de bewegwijzering mankeert nog veel. Ze is niet consequent, onduidelijk en ontbreekt op essentiële plaatsen.
Fietsverbindingen tevens kenbaar maken door een afwijkend wegdek biedt veel duidelijkheid en attendeert de overige weggebruikers op fietsers.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.