Afscheid Voorzitter Anneke Souverein

Afscheid Anneke Souverein
Beeld-auteur: A.C. van der Niet (FietsersBond)

De fietsersbond afdeling Almelo/ Wierden heeft op informele wijze in wijkcentrum het Dok afscheid genomen van haar voorzitter Anneke Souverein.

Almelo – Anneke Souverein is als enthousiast fietser al lang lid van de fietsersbond en heeft zich meer dan 10 jaar ingezet voor de lokale werkgroep.
Na het vertrek van een aantal oudgedienden waren er in 2013 geen bestuursleden meer en dreigde de afdeling ter ziele te gaan, zo meldt een woordvoerder. “Dat was voor haar een uitdaging en vanaf 2014 heeft zij als voorzitter de afdeling opnieuw opgezet. De afdeling Almelo is onderdeel van de landelijke fietsersbond. Een vrijwilligersorganisatie met ruim 30.000 leden en 150 afdelingen en die al 50 jaar bestaat. De afdeling Almelo/Wierden heeft 96 leden en een werkgroep met 7 enthousiaste vrijwilligers die vrijwel allemaal door Anneke zijn geronseld.’’

Belangen

De fietsersbond behartigt de belangen van alle Almelose fietsers en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de voor fietsers belangrijke zaken. “Het gaat dan om de aanleg en onderhoud van fietspaden, maar ook om aandacht voor de voor fietsers verkeersonveilige verkeersituaties, zoals overbodige paaltjes op fietspaden en onoverzichtelijke kruispunten. Over deze zaken is er daarom regelmatig overleg met verkeerskundigen van de gemeente, de wethouder Maathuis en projectleiders. Onder leiding van Anneke is de fietsvisie 2040 voor Almelo in het kader van de omgevingswet ontstaan. Anneke was in Almelo jarenlang het “gezicht” van de fietsersbond. Zij wilde haar rol van voorzitter na acht jaar met ingang van 1 januari 2022 overdragen aan een opvolger, deze is echter nog niet gevonden. De werkgroep gaat verder zoeken en Anneke gaat iets nieuws aanpakken, maar blijft wel lid van de fietsersbond’’, aldus de woordvoerder.

Bron: Almelo’s Weekblad