Borne bruikbaarheid

Fietsers uit het noordoosten van Almelo gebruiken momenteel nog de route die ze van oudsher van de auto kennen, fietspaden, parallelwegen en fietsstroken langs de N743. Voor veel fietsers zal dat zo blijven, vooral omdat de gecombineerde barrière van Nijreessingel en spoor voor fietsers lastig te nemen is. De F35 komt aan de andere kant daarvan.

Voor fietsers uit het zuidwesten van Almelo zal de F35 in de toekomst de aangewezen verbinding zijn en een grote verbetering. Daarvoor telt hetzelfde in omgekeerde richting. De N743 is van daaruit moeilijk bereikbaar met de fiets.

Momenteel volgt de alternatieve route al zigzaggend min of meer het toekomstige tracé van de F35.

wordt bewerkt