Maak nu de fietssnelweg vanuit Almelo af

Bornerbroeksestraat
De bestuursleden van de Fietsersbond Joop Israel en Anneke Souverein op de Bornerbroeksestraat, daar waar de F35 abrupt eindigt. © Lars Smook

ALMELO – Het stuk fietssnelweg (F35) dat door Almelo slingert eindigt aan drie kanten in het niets. Een aansluiting met de F35 vanuit omringende plaatsen ontbreekt. Al jaren. De Fietsersbond wil dat de gemeente nu tempo maakt en de ontbrekende schakels aanlegt.

Bron: Henk Bouwhuis
Het rode asfalt van de fietssnelweg houdt abrupt op ter hoogte van de kruising Bornerbroeksestraat-De Wetstraat. Anneke Souverein en Joop Israel stappen er van hun stalen ros. Met een wat misprijzende blik. „De F35 moet vanaf hier eigenlijk doorlopen. Richting Borne, maar de aansluiting is er nog altijd niet”, betreuren de kritische bestuursleden van de plaatselijke Fietsersbond. Ze willen dat de gemeente eindelijk werk maakt van het doortrekken van de fietssnelweg F35.

Drie plekken

Dat moet dan op drie plekken gebeuren. Want het niet aangelegde stuk richting Borne is niet de enige ontbrekende schakel op het grondgebied van Almelo. Ook richting Wierden en Vriezenveen stopt de F35. Van de beoogde aftakking naar Wierden is namelijk nog niets gerealiseerd. Richting Vriezenveen stokt de fietssnelweg bij de kruising Burgemeester Schneiderssingel-Kolthofsingel. En dat terwijl omringende gemeenten het al wel voor elkaar hebben. Vanuit Wierden tot aan de brug over het kanaal en vanuit Vriezenveen tot de N36. Vanuit Borne tot ongeveer De Doorbraak is de F35 eveneens klaar, vertellen Israel en Souverein. „Almelo loopt achter, terwijl we tien jaar geleden als eerste gemeente in Twente ambitieus aan de fietssnelweg begonnen. Later stagneerde het. Helaas.”

In het gedrang

Doordat de F35 nog lang niet is voltooid komt de verkeersveiligheid in het gedrang, benadrukken de bezorgde bestuursleden van de Fietsersbond. „De fietssnelweg is er om het woon-werkverkeer per fiets te bevorderen en hij is er ook voor de scholieren. Die missen de veilige fietssnelweg en kiezen nu zwervend allerlei routes. Wij merken dat dat gevaarlijk is.”

Spaak gelopen

Feitelijk is tot dusverre alleen midden in de stad een stuk F35 aangelegd. Een rode asfaltstrook van enkele kilometers langs de spoorlijn, de haven en de Schneiderssingel. Dat het doortrekken van de fietssnelweg tot nu toe spaak is gelopen heeft verschillende oorzaken. Aan de noordkant (richting Vriezenveen) kon de gemeenteraad het tot nu niet eens worden over het tracé. Het wachten is op een nieuw onderzoek,  de zoveelste tracéstudie voor de F35.

Aadorpweg

De Fietsersbond pleit voor een route langs de Plesmanweg en Aadorpweg. Het eerste deel van de Plesmanweg gaat dit najaar nog op de schop, waarbij aan de oostkant  met behulp van een flinke provinciale subsidie  een hoofdfietspad met twee rijstroken wordt aangelegd. „Dat kan ook een stuk F35 worden. Wij zouden daarom kiezen voor rood asfalt op het fietspad. Wel zijn er dan extra veiligheidsmaatregelen bij de uitrit van het transportbedrijf Bolk nodig. Maar dat hoeft geen punt te zijn.” .” Verkeerslichten kunnen voor een veilige oversteek van de singels zorgen. „Bruggen en tunnels zijn natuurlijk beter, maar wij begrijpen dat Almelo dat nu niet kan betalen.”

Grondaankopen

Aan de zuidoost kant (de Bornerbroekseweg) hebben problemen met grondaankopen langs de spoorlijn tot nu toe roet in het eten gegooid. „Bewoners willen er geen deel van hun tuin voor de fietssnelweg afstaan”, weten Israel en Souverein. Volgens hen is er ook een ander tracé mogelijk. „Achterlangs de sportvelden van DRC en via de achterkant van Urenco richting Borne. De gemeente heeft inmiddels overleg gevoerd met Urenco, de voetbalclub en de graaf, die daar ook grond heeft.” Richting Wierden is de route langs de Wierdensestraat uitgestippeld.

De Fietsersbond hoopt vurig dat de gemeente de mogelijkheden aangrijpt. „Het is hoog tijd dat de gemeenteraad nu knopen doorhakt en haast maakt met de volledige aanleg van de F35.”

Logo-F35
Een stukje F35, fietssnelweg. © Henk Bouwhuis

Politiek beraad over F35

Op initiatief van de Fietsersbond is er dinsdagavond 13 november in het stadhuis een politiek beraad over de fietssnelweg F35. Daar worden de huidige stand van zaken en de gewenste situatie toegelicht. Vervolgens is er een discussie.

Geld hoeft volgens de Fietsersbond-bestuursleden Anneke Souverein en Joop Israel niet het probleem te zijn. „De coalitie wil de komende vier jaar 9,5 miljoen euro investeren in wegen, fietspaden, tunnels en bruggen. Dat zou dus de fietssnelweg kunnen zijn. Bovendien subsidieert de provincie 75 procent van de aanlegkosten.”

Steun

De actie van de Fietsersbond kan ongetwijfeld op steun rekenen van de Almelose politiek. Vorige week in de begrotingsvergadering werd met een ruime raadsmeerderheid een voorstel over de F35 aangenomen. Daarbij is het college verzocht om samen met anderen een lobby te voeren voor meer geld voor een verdere aanleg van de F35

De Fietsersbond roept inwoners op komende dinsdag met de fiets naar het stadhuis te komen en het politiek beraad bij te wonen. „Wat ons betreft mogen ze hun fiets meenemen het stadhuis in. Om zo te laten zien dat het snel doortrekken van de fietssnelweg echt noodzakelijk is.”

Station-Almelo
De F35 in Almelo. Richting nergens… © Henk Bouwhuis

Openbaar Politiek Beraad op 13 November in de Raadzaal te Almelo

Oproep om naar Politiek Beraad te komen. Fietsersbond wil dat Almelo haast maakt met… Lees meer