Fietsvisie 2040 / Ledenbijeenkomst 2019

Fietsersbond afdeling Almelo/Wierden

Fietsvisie 2040

Beste Fietsers

Hierbij nodigen wij u uit voor een ledenbijeenkomst in het leescafé De Meridiaan in de Bibliotheek van Almelo op:

Donderdag 7 Februari 2019 vanaf 19:30 tot 21:30 uur

Het afgelopen jaar hebben wij ons weer ingezet voor de belangen van de fietsers. Wij willen u daar graag een en ander over vertellen. Uw reacties en suggesties zijn voor ons belangrijk voor ons werk in 2019. Daarnaast willen wij met u in gesprek over de door de landelijke fietsersbond opgestelde FietsVisie 2040, Hoe verplaatsen wijn ons in de stad van de toekomst en wat is daarin de plaats van de fiets. Naast de leden van de fietsersbond zijn ook andere belangstellende van harte welkom. De zaal is open vanaf 19:00 uur en de koffie en thee zijn voor onze rekening.

Het Programma:

  1. Welkomswoord van de voorzitter.
  2. Toelichting op de activiteiten in 2018.
  3. Reacties en Suggesties.
  4. Pauze.
  5. De Fietsvisie 2040.
  6. Conclusies.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

U bent van harte welkom

Met vriendelijke groet

De Fietsersbond Almelo/Wierden