Regelgeving gebruik F35

Gebruik van brom- en snorfiets

Op de fietssnelweg F35 gelden dezelfde verkeersregels als op een regulier fietspad. Dat betekent dat een bromfiets met een gele kentekenplaat niet op een fietspad mag rijden. Een snorfiets is daarentegen wel toegestaan.

Aanvullende informatie kunt u onder meer lezen via onderstaande links:

 

Gebruik van speed pedelecs (bron: Rijksoverheid.nl)

Sinds 1 januari 2017 worden speed pedelecs gezien als bromfietsen. Voor de speed pedelecrijders gelden dan dezelfde regels als bromfietsbestuurders. Ze mogen buiten de bebouwde kom maximaal 45 km/u en binnen de bebouwde kom op het bromfietspad maximaal 30 km/u. Is er geen bromfietspad, dan rijden de speed pedelecs op de rijbaan.

Op 1 juli 2017 moeten alle speed pedelecs een bromfietskenteken hebben (geel kentekenplaatsje). De RDW geeft de nieuwe kentekens uit. Voor de eigenaren van de speed pedelecs is dit kostenloos.

De provincie en de gemeenten beraden zich op de vraag of de speed pedelecs wel toegelaten mogen worden op de F35 (door middel van een onderbord). De proeven van provincie Gelderland worden afgewacht, om daarna in Overijssel met alle wegbeheerders tot een gezamenlijk standpunt te komen