Fietsen op en rond het Marktplein in Almelo

Iedereen die met enige regelmaat in het centrum komt, ziet het: er staan, met name op het Marktplein, veel fietsen gestald. De laatste tijd (waarschijnlijk mede door corona) lijken steeds meer mensen op de fiets naar de stad te gaan. Een verheugende ontwikkeling natuurlijk. En uiteraard is ook de werkgroep van de afdeling Almelo van de Fietsersbond daar blij mee.

Toch is er een kanttekening: met name op de marktdagen oogt het op het Marktplein soms behoorlijk druk met al die gestalde fietsen. Ze staan overal, maar met name in de hoek bij de Action en voor het terras van Nielz.

Er lijkt langzaam maar zeker zelfs een gebrek aan fietsenstallingsruimte op het Marktplein te ontstaan. Vooralsnog zien wij geen directe aanleiding om daarover bij het gemeentebestuur aan de bel te trekken. Maar op termijn is het misschien een optie om langs de kade van de Haven aan de kant van AMRO-ABN en het Huis van Katoen een rij ‘nietjes’ te plaatsen waar de fietsen tussen kunnen staan.

Verder zorgt bij tijd en wijle het fietsen op de markt voor enige problemen. Het is gemeentelijk beleid dat er tijdens markturen op het plein niet gefietst mag worden. De werkgroep van de Fietsersbond heeft geconstateerd dat op marktdagen niet bij alle toegangen tot de markt een bord staat met de tekst dat fietsen verboden is. Wij zullen het gemeentebestuur daar nog eens op wijzen.