Het nieuwe college programma van de gemeente Almelo.

11-07-2018

In het nieuwe college programma van de gemeente Almelo staat dat voor de komende 4 jaar 9,5 miljoen wordt uitgetrokken voor duurzaamheid. Omdat met name bij het fietsen sprake is van duurzaamheid en het ook bijdraagt aan een goed leefklimaat, gaat de fietsersbond hierover na het zomerreces, in gesprek met de wethouder en de Gemeenteraad.