Openbaar Politiek Beraad op 13 November in de Raadzaal te Almelo

Oproep om naar Politiek Beraad te komen.

Fietsersbond wil dat Almelo haast maakt met aansluiting op F35.

ALMELO – De afdeling Almelo-Wierden van de Fietsersbond wil dat de gemeente Almelo eindelijk werk maakt van de aansluitingen op de Fietssnelweg F35 (van Nijverdal naar Enschede, met onder andere een aftakking naar Vriezenveen).

Op initiatief van de Fietsersbond houdt de gemeenteraad dinsdag 13 november (aanvang 19.30 uur) in het stadhuis van Almelo een Politiek Beraad over de F35. De afdeling Almelo-Wierden roept niet alleen haar eigen circa 100 leden op om die avond naar het Almeose stadhuis te komen, maar alle inwoners die het fietsen een warm hart toedragen en die vinden dat Almelo aansluiting moet krijgen op de F35.

Zowel vanuit Wierden (tot aan de brug over het kanaal) als vanuit Vriezenveen (ongeveer tot de N36) als vanuit Borne (langs de spoorbaan, ongeveer tot de Natte Doorbraak) is de F35 klaar. Maar nu al een paar jaar blijft de gemeente Almelo op deze ontwikkelingen achter.

Er was veel gesteggel over de aanleg van het fietspad langs de Plesmanweg (de aansluiting richting Vriezenveen), er zijn problemen met grondaankopen langs de spoorbaan Almelo-Enschede (de aansluiting richting Borne) en er zijn inmiddels veel studies en onderzoeken gehouden, maar tot concreet resultaat heeft dat niet geleid.

Ook in Almelo zelf moet er nog veel gebeuren. In feite is alleen het deel klaar vanaf de Kolthofsingel via het NS-station en vervolgens langs de spoorbaan tot het viaduct Violierstraat/Bornerbroeksestraat.

Het is hoog tijd dat de gemeenteraad nu knopen doorhakt en haast maakt met de volledige aanleg, vindt de Fietsersbond. Alleen maar zich verschuilen achter hetr argument dat de gemeente geen geld heeft, is te gemakkelijk, vindt de bond. Het merendeel van het benodigde geld voor de aanleg van de F35 komt van de provincie, maar ook de gemeente moet er geld voor vrijmaken gezien het belang van de F35.

Vooral voor het woon-werkverkeer per fiets in plaats van per auto, vooral ook vanwege het belang en de veiligheid voor scholieren die vanuit omliggende gemeentes naar Almelo fietsen, maar ook in recreatief opzicht.

Zeker nu het terugdringen van CO2 een steeds groter belang krijgt, speelt het milieuaspect voor de F35 des te sterker, aldus de Fietsersbond. Ieder die voor het woon-werkverkeer ook op de wat langere afstand de (elektrische) fiets pakt in plaats van de auto, draagt een steentje bij in de strijd tegen CO2-uitstoot. In dat kader is de aansluiting van Almelo op deF35 heel belangrijk en is het noodzakelijk dat de aanleg van de ontbrekende stukken op korte termijn wordt gerealiseerd, aldus de Bond.

Ook met affiches, onder andere in wijkcentra en bij de Almelose rijwielhandels, attendeert de Fietsersbond op het Politiek Beraad waar de fracties in de gemeenteraad met elkaar in discussie gaan en waar ze zullen moeten uitspreken wat ze willen met de F35. Op dit moment is nog niet bekend op welke tijdstip dinsdagavond 13 november in het Politiek Beraad de F35 op de agenda staat. Dat wordt nog aangekondigd in de gemeentelijke advertentie.

Het bestuur van de afdeling Almelo-Wierden hoopt op een grote opkomst op de publieke tribune in de raadszaal, waardoor de gemeenteraadsleden nog eens extra doordrongen raken van het belang van de F35.

Overigens leidt een grote opkomst vaak ertoe dat de voorzitter van het Politiek Beraad besluit om het betreffende agendapunt naar voren te halen.