Lekke banden door staaldraadjes van borstelmachines

Een aantal maanden geleden kwamen bij de Fietsersbond Almelo klachten binnen i.v.m. lekke banden door staaldraadjes, die op de weg liggen en afkomstig zijn van borstelmachines, waarmee de gemeente Almelo verschillende straten schoonmaakt.

In verband hiermee hebben wij via de mail contact gezocht met de gemeente Almelo en hierover een aantal vragen gesteld.
Hieronder volgt een paar vragen en antwoorden die wij als Fietsersbond stelden aan de gemeente Almelo.

Vraag:
Hoe worden deze problemen in de gemeente Almelo opgelost?

Antwoord:
Ondanks dat er kwalitatief hoogwaardige borstels worden ingekocht valt niet te voorkomen dat er wel eens staaldraden hiervan loskomen. Uiteraard wordt erop ingezet dit tot een minimum te beperken. Dit gebeurt onder meer door het bedienend personeel te instrueren over een juiste toepassing van het materieel en worden al naar gelang de soort bestrating de in te zetten borstels daarop aangepast. Na inzet van de onkruidborstelmachine wordt de straat geveegd met de veeg zuig machine om het vuil (en eventuele naalden van de borstel) te verzamelen en te verwijderen. Tevens wordt geëxperimenteerd met de toepassing van borstels van een ander type staal en met het gebruik van kunststofborstels.

Onze suggestie:
Het instellen van een meldpunt ?

Antwoord:
Gelet op de maatregelen die we al treffen en de werking van onze melddesk (waar inwoners zaken over de openbare ruimte/woon- en leefomgeving kunnen melden) zien wij (als gemeente) hier geen meerwaarde in.

Onze suggestie:
Dus melden bij “melden aan de gemeente Almelo” onder “meteen melden”

Vraag:
Komen inwoners met lekke banden door staaldraden in aanmerking voor vergoeding van de schade ?

Antwoord:
Als er een melding binnenkomt van een lekke band en aangetoond kan worden dat dit toe te rekenen is aan het handelen van de gemeente, het los raken van een naald van de borstels van een onkruidborstelmachine, dan worden de reparatiekosten vergoed.

Dit is wat wij tot op heden weten. We gaan verder met dit onderwerp en als we meer weten dan melden we dat weer hier.