Samenvatting van de FietsVisie 2040

In deze fietsvisie, die eind 2018 door de landelijke fietsersbond is opgesteld en 2 februari in een ledenbijeenkomst in Utrecht wordt besproken, wordt de toekomstdroom van de Fietsersbond verwoord.
De Fietsersbond afd. Almelo / Wierden gaat met leden en belangstellenden deze samenvatting van de fietsvisie 2040, waarin wordt verwoord welke stappen er gezet moeten worden om de droom te verwezenlijken, bespreken.

  • 1 – STAP-principe: Stappen (Wandelen) Trappen (Fietsen) Openbaar Vervoer en Personenwagen, dat is de volgorde waarin het mobiliteitsbeleid vorm krijgt in 2040, ook op RijksNiveau.
  • 2 – De fiets wordt een familie: allerlei soorten fietsen horen erbij, zoals (elektrische) fiets, bakfiets, driewieler, ligfiets, riksja, speedpedelec, enz.
  • 3 – Fietsgeluk voor alle fietsers: alle mensen moeten zich prettig en veilig voelen op de fiets.
  • 4 – Lage snelheden en verschillende veilige fietsroutenetwerken maken ruimte voor diversiteit: er is een veilige en comfortabele plek op de weg. Dat kan omdat de maximum snelheid voor voertuigen binnen de bebouwde kom naar 30 km per uur is gegaan en naar 60 km per uur daarbuiten op niet-snelwegen.
  • 5 – De fiets is een effectief middel voor de VN-duurzaamheidsagenda. De fiets draagt bij aan het realiseren van de doelen van de Duurzame Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. Meer fietsen helpt om ons land leefbaarder, duurzamer, gezonder en bereikbaarder te maken.

  • 2040 lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Er moet de komende jaren nog veel gebeuren.

    Voor het volledige verhaal klikt u Hier op de link.

    Categorieën