De provincie Overijssel steekt bijna negen ton in wegen Almelo

Logo-F35
Een stukje F35, fietssnelweg. © Henk Bouwhuis

ALMELO – De provincie Overijssel steekt bijna negen ton in vier verkeersprojecten in de gemeente Almelo. Het bedrag van 896.782 euro maakt onderdeel uit van een veel grotere provinciale investering.


In totaal legt gedeputeerde staten 21 miljoen euro op tafel voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten, waarbij bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding een belangrijke rol spelen. De investeringen moeten voor een betere kwaliteit van fietsverbindingen, betere doorstroming van verkeer en de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers zorgen. In de hele provincie gaat het om 48 projecten.

Hospitaalweg

Voor Almelo betekent dit dat er 60.219 euro in de fietsvoorziening aan de Sluiskade Zuidzijde gestoken. De gemeente krijgt 86.563 euro voor de verlengde Sportlaan en Hospitaalweg. Dit bedrag wordt vooral gebruikt voor de tweede fase van de aanpak Hospitaalweg. De provincie investeert daarnaast 182.000 euro in de reconstructie van de Bornsestraat. Het gaat dan om het wegvak tussen de Geraniumstraat en het Wethouder E. van Dronkelaarsplein.

F35

Het grootste deel van de investering, 568.000 euro, gaat naar de verdere aanleg van de fietssnelweg F35. Met onder meer dit geldbedrag wil de gemeente Almelo het stuk fietssnelweg tussen de Aalderinkssingel en de Schuilenburgsingel financieren.
Samenwerking


Niet alleen de provincie Overijssel steekt geld in de provinciale en lokale infrastructuur. Ook gemeenten zelf tasten in de buidel voor de tientallen verkeersprojecten. Het totale investeringsbedrag in de Overijsselse infrastructuur van de provincie en gemeenten samen komt neer op ongeveer 60 miljoen euro. Alle projecten zijn door de lokale en provinciale overheden geselecteerd.


Het is de bedoeling dat de wegwerkzaamheden in 2019 beginnen.

Bron: Algemeen Dagblad

Categorieën