Brainstormen over fietsvisie Almelo

“Waar moeten we ons de komende jaren vooral op richten”? Die vraag staat donderdagavond 7 februari centraal op de vergadering van de afdeling Almelo-Wierden van de Fietsersbond. De vergadering (in de bibliotheek, aanvang 19.30 uur) is niet alleen bedoeld voor de leden maar ook voor alle andere belangstellenden.

Landelijk heeft de Fietserbond eind vorig jaar de Fietsvisie uitgebracht. Daarin wordt geschetst hoe in 2040 de mobiliteit in Nederland geregeld zou moeten zijn. Voorop moeten staan, aldus de Fietsvisie, het lopen (stappen) en het fietsen (trappen). Daarna komt het openbaar vervoer, en pas op de laatste plaats de personenauto. Op dit STAP-principe zou de infrastructuur ingericht moeten zijn.
Het bestuur van de afdeling Almelo-Wierden wil met de leden en belangstellenden donderdagavond 7 februari brainstormen over de vraag hoe dat in Almelo en Wierden gestalte moet krijgen en wat daarbij de prioriteiten zijn.

Vorig jaar is de afdeling Almelo-Wierden onder andere bezig geweest met de F35, de fietssnelweg van Nijverdal naar Enschede, waarin met name in de gemeente Almelo nog flinke stukken ontbreken. Tijdens een politieke beraad van de gemeenteraad heeft de afdeling dat eind vorig jaar nog eens onder aandacht van alle fracties gebracht en heeft ze aangedrongen op spoed bij de realisering van de ontbrekende delen op Almelo’s grondgebied.
Maar de F35 is slechts een onderdeel van wat er op langere termijn zou moeten gebeuren als overal in de gemeente de prioriteit ligt bij lopen en fietsen. Met een actieplan waarin de prioriteiten worden aangegeven, kan er gericht gelobbyd worden voor een Almelose Fietsvisie, aldus het bestuur van de afdeling.