Aanbieden evaluatie heringericht verkeersplein Matrix

Het verkeersplein Plesmanweg, Bleskolksingel bij Matrix, voorheen Soweco, is in 2020 opnieuw ingericht. Fietsers moeten het kruispunt nu diagonaal oversteken.

Plesmanlaan-Bleskolksingel 3-2
Beeld-auteur: Wil Koperdraat

Naar aanleiding van binnengekomen klachten van fietsers vroeg de fietsersbond afd. Almelo zich af of er wel sprake was van een verbetering en was benieuwd naar de ervaringen van de fietsers die hier gebruik van maken.

Omdat de Gemeente Almelo de effecten van de herinrichting niet evalueert heeft de fietsersbond de gevolgen voor fietsers, door middel van een enquêteformulier met 8 vragen, geëvalueerd. Er hebben 88 fietsers gereageerd, waarvan er 50 ook suggesties hebben gedaan om tot een verbetering te komen.

Alhoewel het hier geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek betreft zijn de resultaten zeker de moeite waard.

Woensdag 7 juli zijn deze bij het betreffende verkeersplein door Sonja Ludwig van de Fietsersbond aan de verantwoordelijk wethouder Arjen Maathuis aangeboden.

Overhandiging enquete
Beeld-auteur: Coen Mulder

Uit de beantwoording van de enquête blijkt o.a. dat niet alle fietsers het diagonaal oversteken geen verbetering vinden en het onveilig vinden. De wachttijden zijn te lang en er is te weinig tijd om over te steken. Ook fietsers die hiervan dagelijks gebruik maken zijn er nog niet allemaal aan gewend. Veel fietsers steken nog op de oude manier over, via de voetgangersoversteekplaats.

Suggesties voor verbetering zijn o.a.: betere bewegwijzering, de wachttijden voor fietsers verkorten door een betere afstelling van de signaal cirkellampen en het toestaan van het gebruik van de voetgangersoversteekplaats door fietsers.

De wethouder reageerde positief op het initiatief van de fietsersbond om de herinrichting te evalueren. Hij benadrukte dat het voor veel fietsers iets nieuws is, waaraan gewend moet worden. De bewegwijzering is de verantwoordelijkheid van de Nationale Bewegwijzering Dienst, waarmee het echter moeizaam onderhandelen is.

De verkeerslichten van fietsers slaan soms een cyclus over en er komt nieuwe software om ze beter in te stellen. De suggesties en aanbevelingen uit de evaluatie zullen door de fietsersbond verder met de verkeerskundige van de Gemeente worden besproken. Tijdens het aanbieden van de evaluatie kon de wethouder vaststellen dat meerdere fietsers niet diagonaal overstaken en soms zelfs “de weg kwijt waren”.