Fietsnota, plan 2000-2010

Waar het om gaat.

Vlak voor de eeuwwisseling hebben wij – actieve leden van de plaatselijke afdeling – met verkeersambtenaren van de gemeente en enkele andere organisaties (senioren, veilig verkeer, politie) rond de tafel gezeten om samen een plan te maken ter verbetering van het fietsverkeer in Almelo. Het is een boek geworden van ruim 70 pagina’s en 25 kaarten.
Vanwege alle bezuinigingen is de streefdatum van 2010 onhaalbaar gebleken, maar wij van de fietsersbond zien het als onze taak om het plan warm te houden en een zo spoedig mogelijke realisatie te bevorderen.

Aandachtspunten.

 • COMFORT: o.a. hobbelige wegen door boomwortels, klinkers en dergelijke
 • SAMENHANG: o.a. te veel verschil in voorzieningen en regels op eenzelfde route
 • BARRIÈRES o.a. spoorwegen, hoofdwegen en watergangen
 • HOOFDROUTES: o.a. onduidelijkheid over aanbevolen fietsroutes
 • BEWEGWIJZERING: o.a. ontbreken van wegwijzers voor fietsers
 • SCHAKELS: o.a. ontbreken van verbindingen.

Visie

Het is de bedoeling dat er een netwerk ontstaat op drie nivo’s: stad, buurt en wijk. Binnen het stadsnetwerk zal er extra aandacht besteed worden aan de zogenaamde dragers. Het zijn er twintig.  Dragers zijn bedoeld als doorstroomassen die het leeuwendeel van de fietsers kunnen verwerken. In principe krijgen fietsers langs deze routes voorrang op andere weggebruikers.
Daarnaast wordt gedacht aan enkele recreatieve fietsroutes.
Andere te realiseren wensen zijn o.a.: meer stallingsmogelijkheden, minder conflict met auto’s, ongelijkvloerse kruisingen, meer bruggen over watergangen, meer asfalt op fietspaden.
Waardevolle fietsvoorzieningen kenmerken zich door directheid, veiligheid, comfort, aantrekkelijkheid en samenhang.

Kaart van de Dragers zoals gepland in 2000

 De ooit geplande dragers

Inventarisatie;

 • Bestaande fietsvoorzieningen. Hierbij is o.a. gekeken naar fietspaden, suggestiestroken, en verhardingssoort.
 • Routes die fietsers in de uitgangssituatie gebruiken.
 • Publieksaantrekkende voorzieningen. De grootste stroom fietsers begeeft zich van en naar de binnenstad, maar ook de diverse scholen trekken veel fietsers aan.
 • Verkeer van en naar buiten Almelo.
 • Ontbrekende schakels. Dat kunnen niet bestaande schakels zijn, schakels zonder voorzieningen of barrières en passeerpunten over die barrières.
 • Verkeersongevallen en diefstallen
 • Fietsverkeersstromen. Op een representatieve tijd zijn op diverse punten in Almelo het aantal passerende fietsers geteld.
 • Stallingsmogelijkheden. Zowel het aantal stallingen als het aantal fietsers wat er gebruik van maakt.

Oplossingen en uitwerking.

Slechts enkele punten.
Per drager zijn op papier de nodige maatregelen uitgewerkt. Denk aan bruggen over het water, twee keer groen voor fietsers bij verkeerslichten, fietsplateaus, bredere suggestiestroken, fietspaden, doorsteekjes, verlichting enz.
Elegante en zeer wenselijke maar dure oplossingen zijn een brug over het kanaal Almelo-Nordhorn en het opnieuw tot doorgaande route voor fietsers maken van de Gravenallee door een tunnel onder de van Rechteren Limpurgsingel.
Aan de hand van letselongevallen, verkeersintensiteit, en lengte van de route is een prioriteitenlijstje gemaakt van de verschillende dragers. Zo hebben vooral vanwege het grote aantal fietsers de routes vanaf de Tijhof en de Windmolenbroek naar de binnenstad de hoogste prioriteit. Een lage prioriteit heeft de Leemslagenroute, een Oost-West fietsverbindingen in het zuiden van de stad.

Praktijk

In de praktijk is er, zeker van de duurdere voorzieningen nog weinig gerealiseerd. 
Wel wordt er bij ieder nieuw project aandacht besteed aan de fietsers en worden voorzieningen gerelateerd aan de fietsnota. Hetzelfde telt bij het herinrichten van de verkeersvoorzieningen in bestaande straten. Meeliften heet dat in vaktermen.
Bovendien gingen enkele door de wet vereiste aanpassingen voor. Zo werd er in het kader van Duurzaam Veilig verplicht om voorzieningen te treffen voor bromfietsers op de rijbaan (BOR) en 30-km zones.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.