Persbericht: 30 kilometer in de bebouwde kom als standaard.

foto f35 5 (mod)
Beeld-auteur: Fietsersbond Almelo

30 kilometer in de bebouwde kom als standaard.Einde 50 Km/h

De fietsersbond afd. Almelo organiseert donderdag 21 april 2022 om 19.30 uur voor alle fietsers in Almelo, leden van de fietsersbond en andere belangstellenden een bijeenkomst.

Deze wordt gehouden in Theaterzaal de Evenaar in de bibliotheek aan het Baken te Almelo.

De fiets is populairder dan ooit. Maar wordt er wel goed rekening gehouden met de belangen van fietsers? De fiets is van cruciaal belang voor Nederland, ook voor Almelo. Zonder onze vele trouwe fietsers zou Almelo gruwelijk vastlopen.

De fietsersbond heeft 10 punten opgesteld waarmee beleidsmakers direct kunnen zorgen voor meer fietsgeluk.

Een belangrijk punt is een lagere snelheid. Geen 50 meer, maar 30 km. als standaard in de bebouwde kom. Het aantal ernstig gewonde fietsers kan zo belangrijk worden teruggebracht.

Enige politieke partijen hebben dit punt in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing opgenomen. Op deze bijeenkomst willen wij hierover met u praten en uw ideeën kunnen helpen om dit punt op de politieke agenda te krijgen.

Ook de wethouder en de gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd.

Een beleidsmedewerker van de landelijke fietsersbond gaat nader in op de landelijke ontwikkelingen.

De entree is gratis en koffie en thee wordt u aangeboden.

Meer informatie over de fietsersbond is te vinden op: almelo.fietsersbond.nl.

Voor vragen tel. 0654 – 680 400 of email: [email protected]