Twee leden van fietsersbond met ambtenaar en wethouder