Almelo een leefbare fietsstad voor 8 tot 80 jarigen

De fietsersbond afdeling Almelo organiseert een thema-avond
op donderdag 22 september
vanaf 19.30 
in het leescafé de Meridiaan in de bibliotheek. 

Centraal staat die avond de vraag hoe een goed fietsklimaat kan bijdragen aan een stad waar het voor iedereen plezierig is om te wonen. Het thema is ontleend aan “8-80 cities” , een wereldwijde organisatie die zich inzet voor leefbare en gezonde steden. Volgens die organisatie speelt stimuleren van wandelen en fietsen daarbij een grote rol, er worden dan minder vervuilende stoffen uitgestoten en het biedt mensen meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

Hoe stimuleren we mensen om meer vanzelfsprekend de fiets te pakken? Is een stad met veel fietsers aantrekkelijker dan een stad met veel auto’s? Is er voldoende ruimte voor de fietsers in een stad als Almelo?
Voor de pauze houdt Wim Bot hierover een presentatie, hij werkt bij het landelijk bureau van de Fietsersbond.

Na de pauze gaat gespreksleider Dick Buursink, aan de hand van foto’s met concrete voorbeelden, in op situaties in Almelo. Er is dan ruimte voor discussie en voor het signaleren en bespreken van alles wat mensen in Almelo stimuleert of belemmert om de fiets te pakken. Denk aan voorzieningen als veilige schoolroutes, ruime fietspaden, bereikbaarheid winkels, makkelijk oversteken, overzichtelijke routes, verlichting en fietsparkeren.

De fietsersbond heeft regelmatig overleg met de gemeente Almelo over het fietsbeleid. Signalen en adviezen uit deze discussie kunnen dan aan de orde komen. De fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers in Almelo. Wij hopen op een grote opkomst.

U bent van harte welkom!

Meldt u zich even aan via de special website rond dit onderwerp?

http://8tot80.fietsersbond.nl/almelo-fietst

Categorieën