Werkgroepen Fietsersbond Almelo

De afdeling Almelo/Wierden van de Fietsersbond heeft er een zestal nieuwe leden bij die zich actief willen inzetten voor de belangen van de fietsers en voor een intensiever fietsbeleid in beide gemeentes. Dat betekent dat er in het nu grotere bestuur ook werkgroepjes voor deeltaken gevormd kunnen worden.

Eén daarvan gaat zich bezighouden met de fietssnelweg, de F35, die loopt van Enschede via Hengelo en Almelo naar Nijverdal. In Almelo heeft de F35 tot nu toe maar moeizaam vorm gekregen. Ten dele is dat een gevolg van de slechte financiële positie van de gemeente, maar ook de plantontwikkeling van de F35 loopt bepaald niet vlot. Dan gaat het met name om de aansluiting richting Borne. Het bestuur wil daar met de gemeente in meedenken en daarover ook in gesprek met de verkeerswethouder zodra bekend is wie dat in het nieuwe college van B en W gaat worden.

De tweede werkgroep gaat zich bezighouden met de verdere ontwikkeling van de website en van de Facebookpagina. Gestreefd wordt naar regelmatige ‘updates’ over alles wat er speelt op fietsgebied in Almelo. Dit alles ook met het doel om de communicatie met de leden te intensiveren.

De derde werkgroep tenslotte neemt het ‘lobbyen’op zich. Dat wil zeggen dat zij de contacten gaat onderhouden met de fracties in de gemeenteraad, met de verkeerswethouder, met verkeersdeskundigen van de gemeente om het belang van fietsen (gezonder,  milieuvriendelijker, etcetera dan autorijden) en de maatregelen die daarvoor nodig zijn (fietsenstallingen, laadpalen, etcetera) steeds maar weer onder de aandacht te brengen. Een middel daartoe is een fietstocht met de raadsleden door de stad. Het bestuur hoopt dat dat in september zal kunnen gebeuren.

Los van de werkgroepen zijn er ook nog andere initiatieven.

Zo is het de bedoeling dat er in september onder het motto ‘Fietsen alle jaren’ gereden wordt met riksja’s met ouderen die zelf niet meer kunnen fietsen. Daarvoor worden een paar riksja’s gehuurd, en waarschijnlijk zal het eerste tochtje gemaakt worden met bewoners van Huize Friso waarna ook andere ouderencentra aan de beurt komen, zo is de bedoeling.

De komende tijd tijd gaan een paar leden nog eens goed kijken naar de staat van onderhoud van de fietspaden in Almelo. Zij zullen hun bevindingen op schrift stellen voor de gemeenteraad en wellicht kan het onderdeel zijn van de fietstocht met de gemeenteraad in september. Ook zal er nog eens goed gekeken worden naar veilige fietsroutes voor de schooljeugd.

Nu er ook een paar actieve leden zijn die in Wierden wonen, zal er ook meer aandacht aan de situatie in die gemeente worden besteed, zo is de bedoeling.

Categorieën