Evaluatieformulier Verkeersplein Matrix

Beste Fietser,

Het verkeersplein bij Matrix (voorheen Soweco) is in 2020 opnieuw ingericht.

Fietsers moeten het kruispunt nu diagonaal oversteken en het is nu ruim een half jaar zo in gebruik. De fietsersbond Almelo onderzoekt of er sprake is van een verbetering en is zeer benieuwd naar de ervaringen van de fietsers die hiervan gebruik maken en of zij hieraan gewend zijn.

Uw ervaring is voor ons van belang om de gemeente Almelo te kunnen adviseren met de verdere ontwikkeling van deze – en andere kruispunten, in onze gemeente. Ons verzoek aan u is onderstaande vragen te beantwoorden en de antwoorden te mailen naar: [email protected] Als u geen e-mail heeft dan graag ingevuld naar ons adres terugsturen

Het formulier is via deze link te downloaden.

pdf ⋅ 228 KB

Evaluatie nieuwe verkeersplein bij Matrix

Download

Bij voorbaat dank.
Fietsersbond afd. Almelo

Categorieën