Vallende bladeren problematiek

Tijdens elke herfst is er overlast door vallende herfstbladeren. Bewoners zullen hier altijd enige overlast van blijven ondervinden.

De gemeente Almelo verricht een aantal activiteiten om de overlast door herfstbladeren te verminderen.

Wat doet de gemeente aan het opruimen van de herfstbladeren

Herfstbladeren die op de weg en op het trottoir liggen worden gericht opgeruimd door Twente Milieu.
Dit gebeurt in de volgende prioriteitsvolgorde:

  • Blad op de rijbaan en in de goot van doorgaande wegen en hoofdfietsroutes.
  • Blad bij openbaar toegankelijke gebouwen zoals winkelcentra, ziekenhuizen, openbaar vervoerlocaties, wijkcentra, belangrijke gebouwenlocaties zoals basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.
  • Blad op wegen en fietspaden die niet in het vastgestelde gladheidbestrijdingsplan staan. Dit zijn de woonstraten en wijkgebonden en lokale fietspaden.
  • Blad rondom ouderencomplexen en ouderenwoningen.
  • Blad op parkeerplaatsen in woongebieden of bedrijvengebieden.
  • Blad op andere trottoirs en plaatsen.

Net zoals bij het strooischema bij gladheid, wordt niet de gehele gemeente volledig bladvrij gemaakt.

Bij straten met een beperkt aantal bomen worden bladeren niet opgehaald.

Inwoners dienen dat op die plekken zelf te doen.

Bij veel vallend blad kan het een tot twee weken duren voordat het blad in de straat wordt opgeruimd.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u contact met de gemeente Almelo op telefoonnummer 0546 – 54 11 11.

Categorieën